Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 15/6-20/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 15/6-20/6/2017

Trong ngày 20/6/2017, giá xuất khẩu cá fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Brazil ở mức 2,350 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 15/6-20/6/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

20-06-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

22.03

2,350

15-06-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

22.00

2,630

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo