Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 15/11-22/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 15/11-22/11/2017

Trong ngày 20/11/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 8 oz đi thị trường Brazil ở mức 2.270 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 15/11-22/11/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

20-11-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 8 Oz up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

26.00

2,270

20-11-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 60-150gr

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

25.85

3,350

20-11-17

Cá tra fillet đông lạnh

UruGuay

Cang Vict

CFR

LC

24.00

1,300

20-11-17

Cá tra fillet đông lạnh

Colombia

Cang Vict

CFR

TTR

3.12

2,000

20-11-17

Cá tra fillet đông lạnh

Colombia

Cang Vict

CFR

TTR

2.63

2,000

                 

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo