Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 14/4-18/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 14/4-18/4/2017

Trong ngày 18/04/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 5/7 oz đi thị trường Peru ở mức 3.045 USD/tấn (CFR;CAD).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 14/04-18/04/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh.Size 5/7 oz

Peru

C Cai Mep Tcit (Vt)

CFR

CAD

3.06

3,045

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 5/7 oz

Peru

C Cai Mep Tcit (Vt)

CFR

CAD

4.00

3,095

15-04-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 170g up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

20.00

2,850

14-04-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 170g up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

26.00

2,360

14-04-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 170g up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

21.50

1,970

14-04-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 170g up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

21.50

1,970

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo