Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 13/12-19/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 13/12-19/12/2017

Trong ngày 19/12/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170 gr up đi thị trường Brazil ở mức 3.440 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 13/12-19/12/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

19-12-17

Cá tra fillet đông lạnh.Size 170g up

Brazil

Cang Qt Itc Phu Huu

FOB

TTR

26.00

3,440

18-12-17

Cá tra fillet đông lạnh

Colombia

Icd Transimex Sg

CIF

TTR

3.00

1,970

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo