Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 11/04-17/04/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 11/04-17/04/2018

Trong ngày 16/04/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Colombia ở mức 1.870 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 11/04-17/04/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

16-04-18

Cá Tra fillet đông lạnh, 4-7 fillets/bag, 10kg/kiện

Colombia

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

23.57

1,870

14-04-18

Cá tra fillet đông lạnh

Colombia

Cang Vict

FOB

TTR

26.00

1,930

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo