Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 10/01-16/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 10/01-16/01/2018

Trong ngày 15/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Brazil ở mức 2.600 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 10/01-16/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

15-01-18

Cá tra fillet đông lạnh.Size 220gr up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

26.00

2,600

15-01-18

Cá tra fillet đông lạnh.Size 220gr up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

26.00

2,600

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo