Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 20/2-21/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 20/2-21/2/2017

Trong ngày 21/02/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 10-12 oz đi thị trường Mỹ ở mức 2.888 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 20/02-21/02/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

21-02-17

Cá tra fillet đông lạnh size 10-12 oz

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

5.49

2,888

20-02-17

Cá tra fillet đông lạnh size 7-9 oz

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

16.87

2,899

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo