Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 18/8-21/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 18/8-21/8/2017

Trong ngày 21/8/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 3-5 oz đi thị trường Mỹ ở mức 3.571 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 18/8-21/8/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

21-08-17

Cá tra fillet đông lạnh size 3-5 oz

USA

Cang Icd Phuoclong 3

CFR

TTR

18.37

3,571

18-08-17

Cá tra fillet đông lạnh size 7-9 oz

USA

Cang Icd Phuoclong 3

CFR

TTR

17.69

3,439

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo