Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 18/10-24/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 18/10-24/10/2017

Trong ngày 24/10/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Mỹ ở mức 4.449 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 18/10-24/10/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

24-10-17

Cá Tra fillet Đông Lạnh

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

16.34

4,449

24-10-17

Cá Tra fillet Đông Lạnh

USA

Icd Transimex Sg

FOB

TTR

14.98

4,593

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo