Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 14/6-20/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 14/6-20/6/2017

Từ ngày 14/6-20/6/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 3-5 oz, 5-7 oz, 7-9 oz, 9-11 oz đi thị trường Mỹ ở mức từ 3.100-3.800 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 14/6-20/6/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

Size 3-5 oz

19-06-17

Cá tra fillet đông lạnh size 3-5 oz

USA

Icd Transimex Sg

CFR

TTR

16.33

3,704

17-06-17

Cá tra fillet đông lạnh size 3-5 oz

USA

Tnhh Xnk Tay Nam

CFR

TTR

19.05

3,307

16-06-17

Cá tra fillet đông lạnh size 3-5 oz

USA

Tnhh Xnk Tay Nam

CFR

TTR

19.05

3,307

16-06-17

Cá tra fillet đông lạnh size 3-5 oz

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

18.50

3,852

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo