Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 14/6-20/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 14/6-20/6/2017

Từ ngày 14/6-20/6/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 3-5 oz, 5-7 oz, 7-9 oz, 9-11 oz đi thị trường Mỹ ở mức từ 3.100-3.800 USD/tấn (CFR;TTR).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí