Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 13/06-19/06/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 13/06-19/06/2018

Trong ngày 19/06/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Mỹ ở mức 4.581 USD/tấn (FOB;TTR).

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí