Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 13/06-19/06/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 13/06-19/06/2018

Trong ngày 19/06/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Mỹ ở mức 4.581 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 13/06-19/06/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

19-06-18

Cá tra fillet đông lạnh

USA

Icd Transimex Sg

FOB

TTR

17.71

4,581

19-06-18

Cá tra fillet đông lạnh

USA

Icd Transimex Sg

FOB

TTR

15.94

5,176

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo