Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 11/4-17/4/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 11/4-17/4/2018

Trong ngày 17/04/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 7-9 oz đi thị trường Mỹ ở mức 3.968 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 11/04-17/04/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

17-04-18

Cá TRA fillet éÔNG L?NH; 15 LBS/THùNG; SIZE: 7-9

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

19.05

3,968

17-04-18

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH: 15LBS/THùNG; SIZE 5-7 OZ : 2800 THùNG

USA

Ct Kv M.Nam Sotrans

CFR

TTR

19.05

4,630

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo