Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 11/10-17/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 11/10-17/10/2017

Trong ngày 17/10/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 3-5 oz đi thị trường Mỹ ở mức 3.737 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 11/10-17/10/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

5-7 oz

17-10-17

Cá tra fillet đông lạnh size 5-7 oz

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

17.69

3,439

13-10-17

Cá tra fillet đông lạnh size 5-7 oz

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

17.69

3,549

CIF

13-10-17

Cá tra fillet đông lạnh size 5-7 oz

USA

Cang Vict

CIF

TTR

7.00

1,410

13-10-17

Cá tra fillet đông lạnh size 7-9 oz

USA

Cang Vict

CIF

TTR

14.00

1,410

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo