Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 26/12-1/1/2019
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 26/12-1/1/2019

Trong ngày 29/12/2018, giá xuất khẩu cá fillet đông lạnh size 9-12oz, net 80% đi thị trường Mexico ở mức 2.480 USD/tấn (CFR;KC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 26/12-1/1/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

29-12-18

CA TRA fillet DONG LANH; SIZE: 9-12 OZ; PACKING: IQF, 2KG /BAG x 6/CTN; NW: 80%

Mexico

Cang Vict

CFR

KC

12.50

2,480

29-12-18

CA TRA fillet DONG LANH; SIZE: 9-12 OZ; PACKING: IQF, 2KG /BAG x 6/CTN; NW: 80%

Mexico

Cang Vict

CFR

KC

12.50

2,240

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo