Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 13/12-19/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 13/12-19/12/2017

Trong ngày 19/12/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 5-7 oz và 7-9 oz đi thị trường Mexico ở mức 1.370 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 13/12-19/12/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

19-12-17

Cá tra fillet đông lạnh.Size 5-7 oz ; 7-9 oz

Mexico

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

24.69

1,370

19-12-17

Cá tra fillet đông lạnh

Mexico

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

25.00

1,620

18-12-17

Cá tra fillet đông lạnh

Mexico

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

25.00

1,380

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo