Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 10/01-16/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 10/01-16/01/2018

Trong ngày 15/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Mexico ở mức 1.950 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 10/01-16/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

15-01-18

Cá tra fillet đông lạnh

Mexico

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

25.00

1,950

15-01-18

Cá tra fillet đông lạnh

Mexico

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

24.00

3,150

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo