Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Japan từ ngày 9/2-14/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Japan từ ngày 9/2-14/2/2017

Trong ngày 14/02/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Japan ở mức 3.200 USD/tấn (CPT).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Japan từ ngày 09/02-14/02/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

14-02-17

Cá tra fillet đông lạnh

Japan

Cong Ty Cp Phuc Long

CPT

 

20.35

3,200

09-02-17

Cá tra fillet cắt miếng đông lạnh

Japan

Cang Vict

C&F

LC

1.54

5,460

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo