Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Japan từ ngày 11/10-17/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Japan từ ngày 11/10-17/10/2017

Trong ngày 16/10/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Japan ở mức 8.750 USD/tấn (CPT;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Japan từ ngày 11/10-17/10/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

16-10-17

Cá tra fillet (không xuất cá tra dầu)

Japan

Ho Chi Minh

CPT

TTR

0.30

8,750

12-10-17

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)

Japan

Cang Cat Lai (Hcm)

CPT

TTR

5.65

3,290

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo