Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 9/8-12/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 9/8-12/8/2017

Trong ngày 12/8/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr đi thị trường HongKong ở mức 1.480 USD/tấn (CFR;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 09/8-12/8/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

12-08-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

6.00

1,480

09-08-17

Cá tra fillet đông lạnh size 90-110 gr

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

4.00

3,800

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo