Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 9/5-13/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 9/5-13/5/2017

Trong ngày 13/5/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 3-6 oz đi thị trường HongKong ở mức 2.709 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 09/5-13/5/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

13-05-17

Ca tra fillet dong lanh size 3-6 oz

HongKong

Tnhh Xnk Tay Nam

CFR

TTR

5.79

2,709

09-05-17

Cá Tra fillet đông lạnh - Size:220 UP

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

18.00

1,900

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo