Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 8/2-14/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 8/2-14/2/2017

Trong ngày 14/02/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220-300 gr đi thị trường HongKong ở mức 1.130 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 08/02-14/02/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

14-02-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220-300 gr

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

7.00

1,130

08-02-17

Cá tra fillet cắt miếng đông lạnh size 110-120 gr

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

10.00

2,575

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo