Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 14/6-17/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 14/6-17/6/2017

Trong ngày 17/6/2017, giá xuất khẩu cá fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường HongKong ở mức 2,550 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 14/6-17/6/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

17-06-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220up

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

11.60

2,550

14-06-17

Cá tra fillet đông lạnh (Size: 220 - 300 gr/pc)

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

0.30

3,250

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo