Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 13/7-18/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 13/7-18/7/2017

Trong ngày 18/7/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 100-130 gr đi thị trường HongKong ở mức 3.430 USD/tấn (CFR;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 13/7-18/7/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-07-17

Cá tra fillet đông lạnh size 100-130G

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

11.00

3,430

18-07-17

Cá tra fillet đông lạnh size 130-160G

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

3.00

3,430

18-07-17

Cá tra fillet đông lạnh size 150-250G

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

24.00

1,900

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo