Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 13/4-18/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 13/4-18/4/2017

Trong ngày 18/04/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường HongKong ở mức 1.830 USD/tấn (C&F;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 13/04-18/04/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cang Vict

C&F

DP

3.00

1,830

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cang Vict

CFR

DP

5.50

2,390

13-04-17

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

20.00

2,207

13-04-17

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cong Ty Cp Phuc Long

CFR

TTR

15.68

2,775

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo