Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 13/12-19/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 13/12-19/12/2017

Trong ngày 13/12/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường HongKong ở mức 3.200 USD/tấn (EXW;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 13/12-19/12/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

EXW

13-12-17

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cua Khau Chi Ma (Lang Son)

EXW

TTR

25.00

3,200

13-12-17

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cua Khau Chi Ma (Lang Son)

EXW

TTR

25.00

3,200

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo