Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 10/1-16/1/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 10/1-16/1/2018

Trong ngày 12/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 120-170 gr đi thị trường HongKong ở mức 2.560 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 10/01-16/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

12-01-18

Cá tra fillet đông lạnh (size: 120 - 170 gr/pc )

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

4.40

2,560

12-01-18

Cá tra fillet đông lạnh (Size: 170 - 220 gr/pc)

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

11.60

2,560

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo