Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 1/5-7/5/2019
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 1/5-7/5/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 1/5-7/5/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

07-05-19

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH (Pangasius hypophthalmus) SIZE: 225-UP (GR/PC), 2kgsx5/ctn

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

3.00

1,980

07-05-19

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH (Pangasius hypophthalmus) SIZE: 170-225, 225-UP (GR/PC), 2kgsx5/ctn

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

18.00

1,750

04-05-19

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

4.00

2,200

FOB

06-05-19

CA TRA fillet DONG LANH

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

24.00

2,220

05-05-19

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

1.50

2,950

Tin tham khảo