Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hồng Kông từ ngày 8/11-14/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hồng Kông từ ngày 8/11-14/11/2017

Trong ngày 11/11/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường HongKong ở mức 2.120 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hồng Kông từ ngày 08/11-14/11/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

11-11-17

Cá tra fillets đông lạnh Size : 220/up

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

25.00

2,120

07-11-17

Cá tra fillet cắt miếng đông lạnh

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

24.00

2,240

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo