Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hong Kong từ ngày 11/10-17/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hong Kong từ ngày 11/10-17/10/2017

Trong ngày 17/10/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220-270 gr đi thị trường HongKong ở mức 1.920 USD/tấn (CFR;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hong Kong từ ngày 11/10-17/10/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

17-10-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220-270 gr

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

25.00

1,920

13-10-17

Cá tra fillet đông lạnh (Size: 170-225gr, 225-325gr)

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

9.00

2,020

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo