Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hong Kong từ ngày 06/06-12/06/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hong Kong từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 12/06/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr đi thị trường Hong Kong ở mức 2.300 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hong Kong từ ngày 06/06-12/06/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

09-06-18

Cá trafillett đông lạnh , Hàng đóng gói IQF 10 kg/thùng , Size : 220/up= 1100 thùng

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

11.00

1,950

09-06-18

Cá trafillett đông lạnh , Hàng đóng gói IQF 10 kg/thùng .Size : 300/up= 700 thùng

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

7.00

2,360

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo