Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 9/2-14/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 9/2-14/2/2017

Trong ngày 14/02/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 120-170 gr đi thị trường France ở mức 2.050 USD/tấn (CFR;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 09/02-14/02/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

14-02-17

Cá tra fillet đông lạnh size 120-170 gr

France

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

7.50

2,050

09-02-17

Cá tra fillet đông lạnh size 120-170 gr

Italy

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

CAD

10.60

1,600

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo