Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 18/8-22/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 18/8-22/8/2017

Trong ngày 22/8/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220-350 gr đi thị trường Poland ở mức 2.150 USD/tấn (FOB;CAD).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 18/8-22/8/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

22-08-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220-350 gr

Poland

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

CAD

24.00

2,150

22-08-17

Cá tra fillet đông lạnh size 120G-UP

Poland

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

DP

21.50

1,280

21-08-17

Cá tra fillet đông lạnh size 120-170G

Romania

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

LC

22.50

1,300

21-08-17

Cá tra fillet đông lạnh size 120-170G

Romania

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

LC

22.50

1,300

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo