Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 18/10-24/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 18/10-24/10/2017

Trong ngày 24/10/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr đi thị trường Hungary ở mức 2.320 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 18/10-24/10/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

24-10-17

Cá tra fillet đông lạnh, size 170-220 gr

Hungary

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

15.00

2,320

20-10-17

Cá tra fillet đông lạnh size 180-200g

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

24.08

3,260

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo