Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 17/01-23/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 17/01-23/01/2018

Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-230 gr đi thị trường Cyprus ở mức 2.200 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 17/01-23/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

23-01-18

Cá tra fillet đông lạnh size 170-230 gr

Cyprus

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

19.00

2,200

23-01-18

Cá tra fillet đông lạnh size 170-230 gr

Cyprus

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

3.00

2,000

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo