Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 13/6-17/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 13/6-17/6/2017

Trong ngày 17/6/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr đi thị trường Hà Lan ở mức 1.720 USD/tấn (CFR;CAD).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 13/6-17/6/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

17-06-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr

Netherlands

Ct Kv M.Nam Sotrans

CFR

CAD

24.00

1,720

16-06-17

Cá tra fillet đông lạnh size 110-130 gr

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

6.00

2,540

13-06-17

Cá tra fillet đông lạnh size 280-300 gr

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

9.78

2,860

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo