Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 13/12-19/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 13/12-19/12/2017

Trong ngày 19/12/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-230 gr đi thị trường Hungary ở mức 1.820 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 13/12-19/12/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

19-12-17

Cá tra fillet đông lạnh (size 170-230G)

Hungary

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

8.00

1,820

19-12-17

Cá tra fillet đông lạnh (size 170-230G)

Hungary

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

10.00

1,770

19-12-17

Cá tra fillet đông lạnh (size 170-230G)

Hungary

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

3.00

1,990

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo