Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 11/10-17/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 11/10-17/10/2017

Trong ngày 17/10/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 110-125 gr đi thị trường United Kingdom ở mức 3.650 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 11/10-17/10/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

17-10-17

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH SIZE: 110-125g

United Kingdom

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

22.00

3,650

14-10-17

CA TRA fillet THIT TRANG SIZE 220, DONG LANH

France

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

22.00

2,350

FOB

17-10-17

Cá tra fillet đông lạnh size 8-10 oz

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

22.96

2,220

13-10-17

Cá tra fillet đông lạnh (size 4 miếng/túi; 10kgs/thùng)

Hungary

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

25.00

1,350

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo