Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 10/01-16/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 10/01-16/01/2018

Trong ngày 16/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Belgium ở mức 4.150 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 10/01-16/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

16-01-18

Cá tra fillet đông Lạnh

Belgium

Ho Chi Minh

FOB

TTR

0.90

4,150

16-01-18

Cá tra fillet đông Lạnh size 170-220 gr

Netherlands

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

TTR

15.61

1,345

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo