Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 06/06-12/06/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 12/06/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 120-190 gr đi thị trường Germany ở mức 3.160 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 06/06-12/06/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

12-06-18

Cá Tra fillet đông lạnh, size 120-190, 1kg x 10/kiện

Germany

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

19.85

3,160

11-06-18

Cá tra fillet đông lạnh, Size 220-350, 10kg/kiện

Cyprus

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

23.00

2,220

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo