Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 04/04-10/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 04/04-10/04/2018

Trong ngày 10/04/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 120-170 gr đi thị trường Switzerland ở mức 5.000 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 04/04-10/04/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

10-04-18

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH; 10KGS/THùNG; SIZE 120-170 GR : 1970 THùNG

Switzerland

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

TTR

19.70

5,000

07-04-18

Cá Tra fillet đông lạnh, size 120-170, 800g(net weight)/bag x 6/kiện

Italy

Cong Ty Cp Phuc Long

FOB

LC

22.00

1,970

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo