Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Brazil từ ngày 14/7-18/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Brazil từ ngày 14/7-18/7/2017

Trong ngày 18/7/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 120 gr up đi thị trường Brazil ở mức 2.150 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Brazil từ ngày 14/7-18/7/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-07-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 120up

Brazil

Cang Qt Itc Phu Huu

FOB

TTR

26.00

2,150

18-07-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 150gr up

Brazil

Cang Qt Itc Phu Huu

FOB

TTR

20.80

2,813

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo