Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Brazil từ ngày 11/10-17/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Brazil từ ngày 11/10-17/10/2017

Trong ngày 17/10/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 300 gr up đi thị trường Brazil ở mức 2.450 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Brazil từ ngày 11/10-17/10/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

17-10-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 300g up

Brazil

Cang Qt Itc Phu Huu

FOB

TTR

18.00

2,450

13-10-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220-300G

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

DA

22.50

2,556

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo