Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 7/2-14/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 7/2-14/2/2017

Trong ngày 14/02/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Philippines ở mức 1.450 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 07/02-14/02/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

14-02-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Philippines

Cang Vict

CFR

TTR

24.00

1,450

07-02-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

4.00

1,320

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo