Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 29/1-4/2/2020
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 29/1-4/2/2020

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí