Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 17/4-18/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 17/4-18/4/2017

Trong ngày 18/04/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-230 gr đi thị trường Thailand ở mức 1.220 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 17/04-18/04/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-230 gr

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

24.00

1,220

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-230 gr

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

24.00

1,220

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

22.00

1,940

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Philippines

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

18.00

1,130

17-04-17

Cá tra fillet đông lạnh size 280-350 gr

Malaysia

Cang Vict

CFR

LC

19.20

1,780

17-04-17

Cá tra fillet đông lạnh size 250 gr up

Malaysia

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

DP

23.00

2,040

17-04-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

5.00

1,550

17-04-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

18.00

1,220

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo