Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 16/6-19/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 16/6-19/6/2017

Trong ngày 19/6/2017, giá xuất khẩu cá fillet đông lạnh size 170-220 gr đi thị trường Thái Lan ở mức 1,260 USD/tấn (C&F;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 16/6-19/6/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

19-06-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

TTR

25.00

1,260

16-06-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220-300G

Malaysia

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

7.20

1,450

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo