Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 15/11-22/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 15/11-22/11/2017

Trong ngày 21/11/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr đi thị trường Thailand ở mức 1.490 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 15/11-22/11/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

21-11-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220G

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

20.00

1,490

21-11-17

Cá tra fillet (cắt portion) đông lạnh size 20-30G;

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

4.00

1,650

21-11-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220G

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

24.00

1,490

21-11-17

Cá tra fillet đông lạnh

Philippines

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

24.00

1,400

20-11-17

Cá tra fillet đông lạnh

Philippines

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

18.00

1,270

                 

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo