Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 14/7-18/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 14/7-18/7/2017

Trong ngày 18/7/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr đi thị trường Thailand ở mức 2.000 USD/tấn (CIF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 14/7-18/7/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-07-17

Cá tra fillet đông lạnh.Size 170-220 gr

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

44.00

2,000

18-07-17

Cá tra fillet đông lạnh.Size 170-220 gr

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

44.00

1,740

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo