Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 13/12-19/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 13/12-19/12/2017

Trong ngày 19/12/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Thailand ở mức 2.350 USD/tấn (FOB;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 13/12-19/12/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

18-12-17

Cá tra fillet đông lạnh

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

22.00

2,350

18-12-17

Cá tra fillet đông lạnh

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

18.00

2,680

15-12-17

Cá tra fillet đông lạnh

Malaysia

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

23.66

1,440

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo