Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 11/5-16/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 11/5-16/5/2017

Trong ngày 16/5/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 120-170 gr đi thị trường Thái Lan ở mức 1.540 USD/tấn (CIF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 11/5-16/5/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

16-05-17

Cá tra fillet đông lạnh size 120-170G

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

22.00

1,540

11-05-17

cá tra fillet đông lạnh size 300 gr up

Malaysia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

6.00

1,260

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo